Bokningsregler

Det är viktigt att du tar del av våra bokningsregler. I och med att du slutför din bokning har du accepterat dessa villkor och bokningsbeloppet kommer att debiteras dig via ditt kontokort om du gjort bokningen online.

VEM ÄR ANSVARIG?
Ansvarig arrangör är Vindros AB som driver Kolarbyn Eco-Lodge, Hammarleden 325, 730 60 Surahammar. Organisationsnummer 559088-7278.

NÄR BLIR GÄSTENS BOKNING BINDANDE?
Bokningen gäller för såväl anläggningen som för gästen så snart anläggningen bekräftat bokningen till gästen.

VAD GÄLLER OM GÄSTEN VILL AVBOKA/OMBOKA?
Gästen kan avboka muntligen eller skriftligen till anläggningen per telefon eller via e-post.
Har gästen bokat online måste även avbokningen göras online.

SEN AVBOKNING VID SJUKDOM ELLER ANNAN ANLEDNING
Som gäst i Kolarbyn Eco Lodge måste du själv inneha reseförsäkring som täcker sjukdomsfall eller oförutsedda händelser vid din vistelse

PRESENTKORT
Presentkort och liknande är varken avbokningsbara eller möjliga att ändra vilket innebär att anläggningen behåller 100% av priset för köpet oavsett när avbokning sker. Presentkort ska nyttjas senast sista giltighetsdag.

BOENDE, ÖVRIGA ARRANGEMANG, PAKET OCH AKTIVITETER TILL ORDINARIE PRIS
Allmänna villkor för boende (rum och bäddar) och aktiviteter:
som avbokas senare än senare än 7 dygn (168 timmar) före ankomst behåller STF Kolarbyn Eco-lodge 100% av priset för bokningen. Görs avbokningen tidigare an 7 dagar, återbetalas hela summan till gästen.

BOENDE, ÖVRIGA ARRANGEMANG, PAKET OCH AKTIVITETER SAMT KAMPANJER OCH ERBJUDANDEN TILL ORDINARIE PRIS,
Rabatterade bokningar, bokningar gjorda till kampanjpris och erbjudanden är vanligtvis inte om- och avbokningsbara vilket innebär att anläggningen behåller 100% av priset för bokningen oavsett när avbokning sker.

BOKNINGSVILLKOR, GRUPPER, EVENT OCH FÖRETAGSBOKNINGAR, (FLER ÄN 7 PERSONER)
Företags- och gruppbokningar har i avtelat mellan Kolarbyn Eco Lodge och kunden specialla boknings- och betaningsvillkor.

ANLÄGGNINGENS SKYLDIGHETER OCH GÄSTENS RÄTTIGHETER
Som arrangör är anläggningen skyldiga att se till att:
• GÄSTEN får en skriftlig bekräftelse på sin bokning.
• GÄSTEN får handlingar och övriga uppgifter i god tid.
• GÄSTEN informeras om alla väsentliga förändringar, som rör GÄSTENs bokning.
• GÄSTEN får disponera rummet/bädden från det klockslag som angivits i bekräftelsen.

Anläggningen ansvarar inte för löften som tredje man kan ha gjort direkt till gästen utan anläggningens vetskap och som anläggningen inte känt till eller borde känna till (be alltid om en skriftlig bekräftelse).

VAD HAR GÄSTEN FÖR SKYLDIGHETER?
För att boka/ingå avtal med anläggningen måste gästen vara 18 år. Vid boende i grupp ska minst två personer vara fyllda 18 år, om ingen högre åldergräns anges i samband med bokningstillfället. Legitimering sker vid ankomst. Uppfyllande av åldergräns är ett krav för att få tillträde till boendet. Om gäst vid tillträde till boendet inte uppfyller åldersgränsen gäller regler för avbokning.

Gästen behöver inneha egen reseförsäkring

Gästen måste följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för boendet, aktiviteten etc. Gästen får inte låta fler personer övernatta i rummet, än vad som uppgavs i bokningen. Alla personer ska uppges vid bokningstillfället.

Om klagomål angående störande uppträdande inkommer till anläggningen har värden rätt att omedelbart avvisa gästen från anläggningen om rättelse ej sker omedelbart efter tillsägelse. Gästen är skyldig att ersätta anläggningen för material och utrustningsskador på anläggningen som orsakats av ovarsamt uppträdande.

Gästen har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Utfästelser gjorda av bokningspersonal som är av väsentlig betydelse för gästen ska vara noterade i bekräftelsen för att kunna åberopas.

Om gästen har något klagomål gällande sin vistelse, kontaktar gästen värden så att eventuella oklarheter kan lösas under vistelsen.

Gästen ska vid bokningstillfället uppge om någon av gästerna lider av någon typ av allergi så att anläggningen som arrangör har möjlighet att erbjuda rätt service

FOTOGALLERI

FOTOGALLERI

OMDÖMEN FRÅN VÅRA GÄSTER

  One of the best things I've done
Excellent place! I will 100 percent returning in the future (hopefully not too distant)!
/av Joe, 2015-06-10

  Jag har rest jorden runt men fick en av de bästa upplevelserna någonsin i kolarbyn. Vackert som en saga…
/av Josefine, 2014-12-08

  Underbart!
Andra vistelsen vid Kolarbyn och lika nöjda denna gång. Alla borde uppleva en åtminstone en natt i Kolarbyn! Jag skriver det motvilligt, eftersom jag skulle vilja ha det för mig själv! Frukosten var värt varenda krona!
/av Wes, 2015-09-28

VI ÄR MÄRKTA MED

VI ÄR MÄRKTA MED