Green Key – turismens internationella miljömärkning

Green Key eller ”Den gröna nyckeln” är en internationell miljömärkning som tilldelas hotell, campingplatser, simhallar m.m.

Green Key-märkningen tilldelas företag som gör en extra insats inom miljöområdet, och det är ett antal tämligen specifika krav som måste uppfyllas för att man ska få använda frasen ”Green Key-certifierad anläggning”. Märkningen är alltså gästens garanti för att ha valt ett boende som fokuserar på miljön.

Naturens Bästa – Svensk ekoturism
Naturens Bästa visar att det märkta arrangemanget ska uppfylla våra högt ställda krav.
Märkningen är skräddarsytt för att garantera hög kvalitet på deltagarens reseupplevelse, i kombination med ett aktivt ansvar för naturskydd, ett mer miljöanpassat resande och en omsorg om resmålets kulturvärden och människor.
Naturens Bästa är helt enkelt de bästa naturresorna i Sverige. Ett roligare resande – för alla inblandade!
Vi är medlem och stöttar Ekoturismföreningen
Vi är medlem och stöttar Naturskyddsföreningen