I år har vi nöjet att ha flera praktikanter på vårkanten och här spexar Lottis och Tommy.
I början av pandemin var det ont om praktikplatser och Kolarbyn fick möjlighet att ta emot 4 praktikanter i samma period.

Det som är spännande är att alla fyra hade helt olika inriktning och målsättning med sin praktik, tex Lottis kom från sin utbildning inom företagsutveckling inom besöksnäringen och vill lära sig så mycket som möjligt om företaget bakom Kolarbyn Eco Lodge, Tommy däremot var nyfiken på hur man kan starta ett eget företag för att utbilda barn och ungdomar i naturkunskap.

Alltid lika spännande och lärorikt att att ta emot praktikanter