Vår filosofi, ansvar och historia

Den ynnest som vi som jobbar i Kolarbyn Eco- Lodge anser oss ha, är något vi ser som en gåva att dela med oss av.

Kolarbyn är en pärla i naturen där det finns gott om tid för eftertanke och reflektion och stora möjligheter att upptäcka sin inre ”back to nature” person. Genom den friska luftens möjlighet till god sömn, den stjärnklara nattens inbjudan till drömmar och upptäckarglädjen i att hugga ved, bära vatten från källan och laga mat över öppen eld så infinner sig tillfredsställelse. Nya tankebanor väcks till liv och ny insikter gällande de resurser vi har och får kanske kommer till dig.

Vi är många som älskar Kolarbyn och fler gäster väljer dessutom att komma tillbaka, detta ser vi som ett tecken på att det är fler än vi som trivs här.

Vi ser det också som en självklarhet att vårda det vi har, vi är rädda om våra kojor, vi eldar med försiktighet och respekt och vi använder det vatten vi behöver. Vi värnar även om våra medgäster såväl som djuren. Du kommer sällan till ett vandrarhem som visar dig så tydligt att det är du som är skogens gäst och inte tvärtom. “Vår” skog i Kolarbyn delar med nöje med sig av sina läckerheter till dig, svamp, bär, blommor, vatten och fisk om du är beredd att ge tillbaka.

Vi är också mycket stolta över att få dela med oss av denna del av Bergslagen. Skinnskatteberg är en lite ort, men vi handlar det vi kan lokalt och stöttar därmed näringsidkarna på bygden. Det hoppas vi även att våra besökare gör. De flesta av våra samarbetspartners är också från närområdet. Den personal som vi anställer är vi tacksamma om de kommer från samhället, det gynnar såväl Kolarbyn som lokalbefolkningen. Att vi har möjlighet att erbjuda våra gäster kollektivtrafik såsom buss och tåg ser vi på med glädje, de gånger det behövs en taxi så är det såklart de lokala chaufförerna som dyker upp.

Vi är i Skogen och i Skinnskatteberg finns en skogsmästarskola, denna har vi bland annat ett samarbete med då det gäller vår kolmila.

Kolarbyn är en viktig del av bygden och ortsbefolkningen visar stolt upp oss, detta är vi självklart tacksamma för och gör att vi tillsammans arbetar med omvårdnad och bevarande av den unika miljön. Kolarbyn Eco Lodge bidrar både direkt och indirekt till bevarande av natur och kulturvärden i form av olika projekt.

Vår historia

1996 så beslutade Skinnskattebergs kommun att Bergslagens viktiga historia även måste visa upp Kolarens del av den. Man byggde därför tolv stycken kolarkojor i skogen i anslutning till Kolarbyns kolbotten. I området kring Skärsjön finns det hundratals rester av kolbottnar som visar att detta var en mycket aktiv plats för att kolning och därmed viktig för järnframställningen under Bergslagens storhetstid. En tid som skapade en produkt – järnet, som i sin tur lade grunden för Sveriges ekonomi.

2004 gick denna plats från att vara ett stilla naturtroget och vackert museum till att bli ett levande vandrarhem och kojorna fick nya övernattare. För att förstå syftet, traditionen och kulturvärdet av platsen så inledde Kolarbyn Eco Lodge ett samarbete för att visa hur detta hantverk utfördes. Det är viktigt att dessa historiskt mycket betydande yrken och tillvägagångssätt kan visas upp i nutid och att traditionella metoder läras ut till oss som lever och verkar idag. Då kolning haft betydelse för samhällets utveckling under mer än tusen år så behöver det bevaras för framtiden. Detta ser Kolarbyn Eco Lodge som en av sina starkt bidragande faktorer – den kulturella hållbarheten, den sociala hållbarheten genom att ett yrke och en metod praktiskt förs över från en generation till en annan.

För att detta skulle vara möjligt så fanns möjligheten till samarbete med den nu bortgångne “Piltorpar´n” – Bernt- Olof Johanson, Kolarmästare med A- certifikat i kolning från Kolarfonden. Piltorpar´n har varit en mycket viktig eldsjäl i Kolarbyns kolmilor från 2004–2019. Under alla dessa år har Kolarbyn med hjälp av bygdens och skogsbrukets entusiaster kunnat tända en mila om året.

Detta är en begivenhet som uppskattas såväl av ortsbefolkning, kulturhistoriker som nationella och internationella gäster i Kolarbyn.

Att bygga, tända och vaka över en kolmila är ett tufft jobb och kräver hårt arbete. De som idag driver projektet är ett gäng “kolarpojkar” som nått medelåldern på 75. Under tiden kolningen pågår är det dygnet runt- vaka som gäller och “kolarpojkarna” får då lite stöttning av elever från Skogsmästarskolan.

Kolarpojkarna är fantastiska historieberättare och besitter enorm kunskap. Du som gäst hos oss på Kolarbyn Eco Lodge är välkommen att hjälpa till att föra traditionen vidare och ge möjligheten för kulturarvet gällande kolning att leva vidare in i framtiden.

Vindros AB som driver Kolarbyn Eco Lodge är glada över att kunna bidra både när det gäller chansen att föra kunskap och traditioner vidare såväl som möjligheten att genom gästernas förtjänst kunna bistå med de produkter som behövs i processen. Den ved som kolas kommer från närområdet och bidrar därför aktivt till den lokala skogsvården.

Kolmilan brukar tändas på lördagen omkring den 18 augusti varje år. Detta gör att augusti är den månad med mest aktivitet kring milan. Om du besöker oss och har fler frågor så ställ dem gärna. Vi har alla någon liten anekdot att komma med.

Välkommen!

Läs mer om Ekomuseum Bergslagen

BOKA BOENDE